Övertorneå kommun

Övertorneå kommun agerar för att säkerställa elleverans

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 12:25 CEST

Övertorneå kommun har skrivit till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin med en begäran att omedelbara åtgärder vidtas för att undvika att enskilda företag och medborgare blir utan ström p.g.a. en tvist mellan Skatteverket och Ekfors Kraft AB.

Ett flertal större kunder, däribland Övertorneå kommun, har uppmanats av Skatteverket att inte betala skattesatsen till Ekfors Kraft då de saknar F-skattebevis. Ekfors VD Mikael Styrman hotade i sin tur att klippa strömmen för de kunder som inte betalar in fakturabeloppen i sin helhet.

Detta har skapat en oro och förvirring hos många företagare och medborgare som hotar att bli utan elleverans och därmed ställas i en uppenbar svår situation.-Vi agerade så snart vi fick vetskap om situationen och lyfte upp den på regeringsnivå. Situationen måste få en snabb lösning så inte företagare och kommunala verksamheter med bl.a. äldreomsorg drabbas, säger kommunalråd Arne Honkamaa.

Efter medial uppmärksamhet beslutade Skatteverket igår att dra tillbaka tidigare uppmaning och säger nu att kunder till Ekfors Kraft AB ska betala hela fakturasumman, inkl. skattesatsen till elleverantören. Detta innebär att den akuta problembilden därmed är undanröjd. Det är dock fortfarande angeläget att arbeta för långsiktiga lösningar som säkerställer framtida eldistribution och eliminerar eventuella osäkerhetsfaktorer.För mer information kontakta Arne Honkamaa, kommunstyrelsens ordförande Övertorneå kommun, tfn 0927-720 01 mob. 070-627 79 25

* * * * * * * * * * * * * * *
Elisabeth Funkquist
Informationsansvarig
Övertorneå kommun
Tingshusvägen 2
SE- 957 85 Övertorneå
Tel. +46(0)927 720 05
elisabeth.funkquist@overtornea.se
www.overtornea.se