Novartis Onkologi

Övertygande resultat från ny oberoende akademisk studie ger kvinnor med bröstcancer nytt hopp

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 11:34 CEST

En pågående studie har avbrutits drygt två år i förtid tack vare positiva resultat. Studien visar att kvinnor med tidig bröstcancer som har passerat klimakteriet och som får Femar (letrozol), efter en femårig hormonell behandling med tamoxifen, dramatiskt minskar risken för återfall (43 procent).

Kvinnor som har passerat klimakteriet med tidig bröstcancer och som avslutade fem års hormon-behandling med tamoxifen efter operationen fick betydande fördelar med Femar, enligt resultat av en studie som New England Journal of Medicine publicerar online idag. Med anledning av de positiva resultaten har studien nu avbrutits och patienterna i kontrollgruppen får möjlighet att byta från placebo till Femar.

- Det är mycket uppmuntrande resultat. Hittills har det inte funnit någon bevisad fortsatt behandling efter tamoxifen mot den betydande risken för återfall av bröstcancer, säger Carsten Rose, överläkare med bakgrund som internationell forskare och numera chef för avdelningen för onkologi vid Universitetssjukhuset i Lund. Uppgifterna som presenteras idag ger de första kliniska bevisen att understödjande behandling med Femar, efter fem års behandling med tamoxifen, kan ha en väsentlig påverkan på det totala behandlingsresultatet för kvinnor med bröstcancer som passerat klimakteriet, säger han.

Sammanfattning av studiedata
Nära 5 200 kvinnor som har passerat klimakteriet har deltagit i den internationella bröstcancerstudien, kallad MA-17, som genomförts av the National Cancer Institute of Canada, Clinical Trials Group i samarbete med flera oberoende forskningsgrupper i USA och Europa. Studien är den första att undersöka effekten av en aromatashämmare hos kvinnor som avslutat fem års behandling med tamoxifen. Normalt får kvinnor ingen behandling under denna period trots risken för återfall.

Vid en uppföljning efter 2,4 års behandling (median), visade data från Femar-gruppen att risken för återfall minskat med 43 procent jämfört med placebo-gruppen (P=0.00008), och frekvensen av spridning till andra bröstet, minskade väsentligt (46 procent). Den beräknade förbättringen av sjukdomsfri överlevnad vid fyra år var sex procent bättre för Femarpatienter jämfört med placebo (93 procent för Femar vs. 87 procent för placebo; P=0.00008)1.

- Den sex procentiga skillnaden är överraskande stor och långt större än man hoppats på säger Carsten Rose. En så stor skillnad kan betyda att inom några få år med längre uppföljningstid kan vi komma att se en reell förbättring av totala överlevnaden. Vi behöver också en längre uppföljningstid för att få helt klart för oss vilka typer av biverkningar vi skall ta hand om i framtiden, avslutar han.

Hälften av återfallen sker efter 5 år
Enligt Breast Cancer Trialists' Group, Oxford, Storbritannien inträffar över 50 procent av återfallen i bröstcancer fem år efter den första diagnosen. Tamoxifen, som minskar risken för återfall under de första fem åren efter operation, har visat sig overksam vid längre tids behandling. Omkring en miljon kvinnor runt om världen får idag tamoxifen-terapi för att hindra sin cancer att återkomma.

Om aromatashämmare
Bland de nya former av hormonbehandling som nu används finns framförallt de så kallade aromatashämmarna. Aromatas är ett enzym som behövs för att bilda östrogen, särskilt hos kvinnor som passerat klimakteriet. Aromatashämmarna motverkar bildning av enzymet och på så sätt bildning av östrogen. Detta är viktigt eftersom östrogen i hormonberoende bröstcancer stimulerar cancercellernas tillväxt.

Om Femar
Femar är en aromatashämmare som har indikation primär och sekundär behandling av hormonberoende avancerad bröstcancer hos kvinnor som passerat klimakteriet. Femar är godkänt i mer än 75 länder världen över.

Om bröstcancer
Varje år får drygt 6 300 svenska kvinnor besked om att de har bröstcancer. Det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och motsvarar drygt 28 procent av all cancer bland kvinnor i Sverige. Risken att insjukna i bröstcancer ökar med stigande ålder och det är framförallt äldre kvinnor som drabbas. Ungefär två tredjedelar är över 60 år och endast fem procent är under 40 år.

Ytterligare studie pågår som jämför tamoxifen med Femar
En annan Fas III adjuvant (understödjande behandling) studie drivs av the Breast International Group (BIG 1-98) i samarbete med Novartis. Studien startade 1998 och omfattar drygt 8 000 kvinnor. Studien jämför behandling med Femar jämfört med tamoxifen under fem år och här studeras hur Femar ytterligare kan komma att komplettera eller ersätta tamoxifen. Resultat från denna studie väntas bli tillgängliga de närmaste åren.

För mer information kontakta
Carsten Rose, överläkare samt chef för avdelningen för onkologi vid Universitetssjukhuset i Lund
070-257 75 09

Referenser
Paul E. Goss et al. A Randomized Trial of Letrozole in Postmenopausal Women after Five Years of Tamoxifen Therapy for Early-Stage Breast Cancer. New England Journal of Medicine 2003;349. (Publicerad 9 oktober på www.nejm.org)

Fakta om Novartis
Novartis är ett av världens ledande företag inom läkemedel och hälsoprodukter. Försäljningen för hela företagsgruppen uppgick år 2002 till 203 miljarder kr och investeringarna i forskning och utveckling till 27 miljarder kr. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder. Antalet anställda är närmare 73 000.