TMK Konsult AB

Överviktiga står i kö till sjukvården. Kan de inte bara stänga kylskåpet?

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 13:25 CEST

Jakten på den perfekta kroppen, allt fokus på personlig utveckling och evig lycka gör att många människor, även unga personer, känner sig misslyckade. Alla är överens om att något måste göras, men meningarna går isär om vad man ska göra. Det finns  idag ingen enhetlig modell för överviktsbehandling i Sverige. Behandlingen mot övervikt ser olika ut beroende på var i landet man bor. Forskare varnar för kommande epidemi och redan nu riskerar många barn att få allvarliga hälsoproblem om ingenting görs. Det finns ingenting som pekar på att enbart information om kost och motion har någon effekt, de flesta vet redan mycket väl att det inte är nyttigt med läsk, kakor, chips och godis. Övervikt/fetma handlar inte enbart om beteende eller enbart om gener utan de som drabbas behöver information som är begriplig, hanterbar och meningsfull utifrån den situation de befinner sig i. Det är viktigt att bjuda in de som har övervikt/fetma och  besvara deras vanligaste frågor utifrån den evidensbaserade erfarenhet som finns tillgänglig både inom medicin och beteendevetenskap. Bemötandet och undvikande av skulbeläggande upplevs av många familjer med överviktsproblem som öerhört viktigt i mötet med sjukvården. Övervikt är inte en sjukdom utan en snarare en genetisk överkänslighet för kalorier. Men övervikt/fetma kan leda till mycket allvarliga sjukdomar om kroppen tillåts att skaffa sig fler fettceller än den behöver genom att intaget av kalorier överstiger vad kroppen förbränner.

Ywonne Peterson, fil.mag, familjeterapeut och författare till boken Väga mig Hit och Väga mig dit. Vad inte alla vet om bemötande och behandling av övervigtiga barn och deras föräldrar.Isbn: 978-91-85621-00-2.

www.kumlatoftaforlag.se

www.tmkkonsult.se

Info: Y. Peterson 070-3706040

Träffa författaren på  Bokmässan i Göteborg 25-28 september.