EcoGuard AB

Övikshem installerar trådlöst system för individuell el-, varmvatten- och temperaturmätning från EcoGuard

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:01 CET

I samband med att Övikshem konverterar 90 lägenheter från direkt-el till vattenburen fjärrvärme införs individuell elmätning och varmvattenmätning från EcoGuard. Samtidigt installeras trådlösa temperaturgivare för injustering av fastigheten och för komfortvärme-debitering.

Målet är att dessa åtgärder skall minska energikostnaden i fastigheten med ca 50%.

Förbrukningen kommer i fortsättningen att debiteras hyresgäster individuellt. Med en enkel koppling till fastighetssystemet kan debiteringar göras automatiskt och för den period som önskas.

”Vi sänker våra energikostnader med ca 40% i och med att vi konverterar till fjärrvärme och samtidigt genomför andra energibesparande åtgärder såsom värmeåtervinning på frånluft, ny belysning i trapphus, timerstyrda motorvärmare mm. Sedan kommer den individuella mätningen av el, varmvatten och komfortvärme påverka hyresgästernas beteende och då kan vi komma till en total besparing kring 50%”, säger Göran Söderlund , Energiansvarig på Övikshem.

Med EcoGuards trådlösa system för individuell mätning av el och varmvatten erhålls ett enkelt och flexibelt system för debitering av varje hyresgästs förbrukning. Hyresgästen kan enkelt se sin egen förbrukning via en web-login eller på specifikationen på hyresavin. Med individuell fördelning av förbrukningar kan hyresgästerna nu påverka och sänka sin kostnader.

Med trådlös temperaturmätning från EcoGuard får Övikshem samtidigt tillgång till temperaturer i alla lägenheter och kan därmed optimera och justera in husen vilket ökar hyresgästernas komfort och sänker uppvärmningskostnaden.

”För Övikshem är detta ett  steg mot att minska företagets miljöpåverkan och att sänka våra energikostnader” säger Göran Söderlund, Energiansvarig på Övikshem.

”Uppenbarligen har vi fortfarande riktigt kalla vintrar i Sverige och då krävs den här typen av insatser för att minska energiförbrukningen”, säger Per Ernedal, VD på EcoGuard. ”Installationen på Övikshem visar verkligen på vilka fördelar som individuell mätning och debitering kan ge.