Länsstyrelsen i Södermanlands län

Övning Mårten - Stor flyghaveriövning på Skavsta flygplats idag

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:26 CET

Idag – torsdag 9 november 2006 – genomförs i Södermanlands län en stor regional övning om ett flyghaveri på Stockholm-Skavsta flygplats. Ett 15-tal myndigheter, landstinget, kommun-er, företag och andra organ deltar i övningen. Runt 250 personer beräknas medverka i övningen.

Övningen kallas ”Mårten” och är en stabsövning – alltså ingen fältövning.


Scenariot för övningen är att ett stort passagerarplan havererar under inflygningen till Skavsta flygplats. Konsekvenserna blir förödande och en stor räddningsinsats sätts igång.

Syftet med övningen är att höja krishanteringsförmågan hos övade sörmländska myndigheter m m i allmänhet och då det gäller ett flyghaveri i synnerhet.

Enligt en överenskommelse i Sörmlands Krisledningsråd har länsstyrelsen tillsammans med en lång rad myndigheter och organ under ett års tid planerat och förberett övningen. Statens Räddningsverk, Rosersberg, har svarat för upplägget och är också spelledning under själva övningen.

Övningen leds från Frivilliga Flygkårens (FFKs) lokaler på Skavsta flygplats. De deltagande myndigheterna m m övar i sina ordinarie lokaler så verklighetstroget som möjligt.

De främre enheterna (räddningstjänst, sjukvård och polis) på olycksplatsen övar emellertid i en hangar på Skavsta flygplats. På en storbildsskärm i hangaren spelas händelseförloppet upp genom en för tillfället framtagen animerad film.

Övningen, som fått namnet ”Mårten” (med anledning av den stundade Mårtenshelgen), har i stor utsträckning hållits hemlig för de övade.

Mot bakgrund av scenariot och den korta tiden kommer naturligtvis fokus i övningen att ligga på samverkan mellan räddningstjänst, sjukvård, polis och information.

Övade myndigheter m m är Nyköpings kommun, Sörmlandskustens räddningstjänst, Landstinget Sörmland, Polismyndigheten i länet, Länsstyrelsen och Skavsta flygplats. Därutöver deltar i övningsledningen t ex SOS Alarm, Luftfartsverket/flygräddning, Sveriges Radio Sörmland, Statens haverikommission samt angränsande kommuner och län. Allmänhet, anhöriga och massmedier deltar också. Regeringskansliet och Krisberedskapsmyndigheten följer övningen.

Kontaktperson:
Gert Andersson 070 - 659 21 37Övningen utvärderas samordnat av Krisberedskapsmyndigheten.

Imorgon – fredag 10 november – genomförs ett samlat utvärderingsseminarium mellan kl 0900 – 1200 på Stadshuset (A-salen) i Nyköping för de övade och övriga som deltagit i övningen.