#LommaSkola

Övningsskolor och Övningsförskolor till Lomma kommun.

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 13:45 CEST

Ett glädjande besked som är väl värt att fira!

I Lomma kommun har följande skolor och förskolor beviljats att delta i försöksverksamheten med särskilt utvalda övnings(för)skolor från och med 2016:

Alfredhälls förskola, Lärkan förskola, Emils förskola

Allfredshällskolan F-6, Bjärehovskolan F-9, Löddesnässkolan F-6

Sedan 2015 deltar även Löddesnäs förskola i försöksverksamheten

Vad innebär det att vara särskilt utvalda partnerskolor och förskolor i samverkan med Malmö högskola?

Malmö högskola har inlett en femårig försöksverksamhet (2014-2019) med övnings(för)skolor i regionen. Målet är att kvaliteten i lärarutbildningen höjs och studenternas professionsutveckling stärks, genom närmare samarbete mellan högskolans utbildning och den verksamhetsförlagda tiden på en förskola eller skola. Övnings(för)skolan tar emot ett stort antal studenter och de flesta lärare fungerar som handledare. Det innebär ett tätare samarbete mellan skolornas handledare och högskolans lärare i ämnesdidaktisk utveckling och utveckling av handledarrollen.

Skolorna anordnar professionsutvecklande seminarier och handledare deltar i högskoleförlagda seminarier och utbildningsdagar.

Övnings(för)skolorna fungerar som ett nav i skolutveckling och pedagogisk/didaktisk utvecklingsarbete även för andra skolor och förskolor genom att sprida erfarenheter till andra partnerskolor i kommunen. En stödstruktur upprättas för att studenten examensarbete ska knytas till övnings(för)skolans interna kvalitetsarbete. Studenten ska ges möjlighet att involveras i konkret utvecklingsarbete under sin utbildning.

#LommaSkola är samlingsnamnet för oss som jobbar med utbildning inom Lomma kommun.

Här ingår förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.