Linköpings kommun

Övre Vasastaden – Linköpings nya ansikte mot norr

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 12:00 CEST

Ett modernt stadsbyggnadsprojekt med högklassig arkitektur. Det kännetecknar Övre Vasastaden i Linköping. Sex byggherrar, tretton arkitekter och Linköpings kommun har samarbetat för att skapa en ny stadsdel som skapar en brygga melllan den gamla och nya staden.

Det blir 900 nya bostäder i varierande utföranden och storlekar, attraktiva butikslokaler och toppmoderna kontor – nu byggs en ny spännande stadsdel i centrala Linköping, där långsiktig hållbarhet är en stark ledstjärna.

– Att få 900 nya bostäder på en gång känns helt fantastiskt! säger kommunalråd Muharrem Demirok (C). Det här ett av de största regionala projekten på mycket, mycket länge. Det är en stor sak för Linköping att få så här stort tillskott av bostäder på kort tid.

I ett unikt samarbete går sex av Linköpings byggherrar samman och bygger en helt ny stadsdel som präglas av grönskande trädgårdar och trädkantade gator.

Det nya området i Övre Vasastaden ligger på den södra sidan om Industrigatan och sträcker sig från Östgötagatan till Bergsrondellen. Byggnationen kommer att utgöra en fortsättning på kvarteren vid Bangården och en utvidgning av Vasastaden, som byggdes i början av 1900-talet. Övre Vasastaden ansluter till den klassiska kvarterstad som redan finns, men här finns också öppningar in mot de skyddade gårdarna.

I den första etappen, fram till Mellangatan, ska byggherrarna Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden skapa sju kvarter med varierade arkitektur. Den första etappen består av totalt 14 olika byggprojekt.

- Det här är ett riktigt sammanhållet stadsbyggnadsprojekt , som kännetcknas av högklassig arkitekter. Vi vet att god arkitektur är vad som krävs i konkutrrensen med andra städer som vill växa, säger smahällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson.

Kommunen och byggherrarna har tagit fram en gemensam miljöprofil, som bland annat innehåller en helt ny klassificeringsmodell. Modellen redogör överskådligt för bland annat energianvändning, grönytor och resurshushållning för varje enskilt byggprojekt. Området får också Linköpings första stationära mekaniska sopsuganläggning.

Byggherrarna inrättar en bilpool inom området. Samtliga kvarter får garageplats under jord. Övre Vasastaden får en ny busshållplats, kompletterande gång- och cykelbanor samt bra cykelparkeringar. Längs Slöjdgatan och Sveagatan utvecklas ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik som ska utgöra stadsdelens inre ”pulsåder”.

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon 013-20 62 94, 0736 - 75 76 79, Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör, 013-26 37 71, Magnus Liljedahl, exploateringsingenjör på teknik- och samhällsbyggnadskontoret, telefon 070-595 59 19 eller Tove Frisk, kommunikatör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 013-20 53 31.

______________________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.