Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

Offensiv för bättre läkemedelsanvändning

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2010 15:27 CEST

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen
2010-09-12

- Att komma till rätta med felaktig läkemedelsanvändning är en av nästa mandatperiods största utmaningar i hälso- och sjukvården. Det sa folkpartiets regionråd i Västra Götalandsregionen Jonas Andersson i samband med ett valmöte på söndagen.

Läkemedel gör en oerhört stor nytta för enskilda människor som med läkemedlens hjälp får bot eller lindring av sina sjukdomar, med högre livskvalitet som följd. Läkemedelskostnaderna står för en åttondel av regionens hälso- och sjukvårdskostnader, men felaktig läkemedelsanvändning – för mycket, för lite eller farliga kombinationer – beräknas kosta lika mycket till i form av onödiga inläggningar, långsammare tillfrisknande eller lägre livskvalitet.

- I de nationella öppna jämförelserna mellan regioner och landsting når Västra Götalandsregionen ofta dåliga resultat när det kommer till hur vi hanterar läkemedel. Vi har vidtagit en hel del åtgärder de senaste åren för att förbättra läkemedelshanteringen med bland annat ett handlingsprogram för äldre och läkemedel, men det är uppenbart att det behövs en kraftigare offensiv för en bättre läkemedelsanvändning i regionen, sa Jonas Andersson (fp).

- En bättre och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning är den viktigaste delen när vi i Folkpartiet vill satsa på patientsäkerheten och bli en internationell föregångare vad gäller patientsäkerhetsarbete. Det behövs en ökad medvetenhet både hos patienter och hos personal om riskerna med felaktig läkemedelshantering. Vi behöver bli bättre på att kontinuerligt utvärdera alla patienters behov av de läkemedel de tar och i vilken dos. Det bör också ske en bättre återkoppling till respektive läkare som förskriver läkemedel över dennes förskrivningsmönster. En mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning är till nytta för patienterna och kostnadseffektiv för regionen och den möjligheten måste vi ta, avslutade Jonas Andersson.


För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Jonas Andersson
0708-37 78 53

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:
-

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.