Gislaveds kommun

Offentlig hearing om 3G-strålning

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2007 09:47 CEST

Gislaveds kommun har med anledning av en lokal opinion bjudit in några av Sveriges ledande forskare och debattörer på området. Syftet med hearingen
är att belysa 3G-strålningens effekter.
Deltagare är:
Mona Nilsson, journalist och författare till boken "spelet om 3G"
Kjell Hansson Mild, docent Umeå universitet
Yngve Hamnerius, professor Chalmers högskola
Staffan Lindeborg, journalist och moderator

Hearingen inleds med att talarna presenterar sina perspektiv för att därefter besvara allmänhetens frågor. Yngve Hamnerius redogör för teknik och den exponering som basstationer och telefoner ger. Kjell Hansson Mild redovisar forskning avseende hälsoeffekter. Mona Nilsson företräder perspektivet att allmänheten förs bakom ljuset vad gäller 3G- strålningens negativa effekter.

Tid: Måndagen den 14 maj kl 18.30-20.00
Plats: Torghuset, Smålandsstenar