Iaspis

Offentlig konst som instrument

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:04 CET

Ett endagsseminarium om former och förutsättningar för konst i det offentliga rummet

Torsdag 25 november 2006
kl 14-18, Aulan Konsthögskolan Valand,
Vasagatan 50, Göteborg

Deltagare: Mika Hannula, professor i konst i det offentliga rummet vid Konsthögskolan i Helsingfors, Jörgen Svensson, konstnär, före detta kulturrådgivare åt kulturminister Margot Wallström, Pelin Tan, forskarassistent och doktorand vid Institutet för socialvetenskap – Konsthistoria, Institutionen för arkitektur, ITU samt Ted Purves, konstnär, redaktör och curator.

Under senare år har det offentliga rummet kommersialiserats i snabb takt och medborgarnas uppträdande där har alltmer kommit att passa in i marknadens mönster. Konsten har samtidigt instrumentaliserats för att passa rådande politiska riktlinjer och för att tjäna marknadsvärden. Mot bakgrund av denna historiska utveckling handlar seminariet om förutsättningarna för att arbeta med offentlig konst som bygger på deltagande. Vad kännetecknar fältet för dessa projekt? Hur fungerar de, och för vem? Vilka strategier använder konstnärer för att etablera lokala och ”interlokala” kontakter? Vilka möjligheter finns att utveckla såväl formerna som förutsättningarna för konstprojekt i det offentliga rummet? Seminariet är ett samarbete med Konsthögskolan Valand, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs konsthall, Göteborgs kulturnämnd, Konstepidemin samt Högskolan för Fotografi.

Seminariet är tredje delen av Färsk historia: En seminarieserie om heta ämnen i de senaste 20 årens konst som under 2006 försöker belysa och diskutera ett antal omdebatterade fenomen i den internationella konsten.


För mer info kontakta
Robert Stasinski, projektledare
Iaspis, International Artists' Studio Program in Sweden
Box 1610, SE-111 86 Stockholm
Phone +46 8 402 35 76
Cell +46 768 71 66 67
rs@iaspis.com
http://www.iaspis.com/