Tieto Sweden AB

Offentlig sektor outsourcar IT för 2,1 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:07 CEST

Totalt har 55 enheter inom kommuner, landsting och statlig sektor valt att outsourca hela eller delar av sin IT-verksamhet. Det årliga värdet på dessa affärer uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor. Datordrift, helpdesktjänster och supportfunktioner dominerar. Några affärer omfattar även system­förvaltning och systemutveckling.

Detta framgår av en undersökning som TietoEnator genomfört, där man kartlagt alla offentliga outsourcingaffärer under de senaste tio åren.

Analysen visar att det under denna period genomförts 109 upphandlingar av outsorcingtjänster. Av dessa avser 41 upphandlingar 2:a och 3:e vågens outsourcing, det vill säga befintliga leverantörer har konkurrensutsatts. I endast 8 fall har dessa leverantörer lyckats behålla sina kontrakt. 80 procent av affärerna har övertagits av konkurrenter.

Två affärer har lett till att kunden återgått från outsourcing till drift i egen regi.

Endast en av kommunerna med färre än 15 000 invånare har valt att utkontraktera sin IT-verksamhet. I första hand är det de största organisationerna som valt att anlita externa entreprenörer för sin IT.

I landstingssektorn avser 85 procent av värdet av outsourcingaffärerna landsting med borgerlig majoritet vid beslutstillfället. Motsvarande värde för kommunerna är 80 procent.

I Norrland är intresset för outsourcing lågt. Endast en kommun har valt denna väg.

- Att man värnar om arbetstillfällena i Norrland är inte så konstigt. Däremot är det anmärkningsvärt att de mindre kommunerna visar lågt intresse för outsourcing. Det borde finnas fördelar för dem att outsourca i stället för att ha egen bemanning inom IT-verksamheten, säger Nils Knutsson, marknadsdirektör på TietoEnator Public & Healthcare och den som genomfört analysen.

Inom den statliga sektorn dominerar de affärsdrivande verken och bolagen outsourcingmarknaden. Renodlade statliga myndigheter har i betydligt mindre omfattning valt att lägga ut sin IT på externa leverantörer.

- I takt med att kraven ökar på drift och support efter ordinarie arbetstid bör intresset för outsourcing öka, till exempel när 24-timmarsmyndigheten ska förverkligas, bedömer Nils Knutsson.


För ytterligare information, kontakta:
Nils Knutsson, marknadsdirektör TietoEnator Public & Healthcare, 08-749 80 09, 0708-35 44 76, nils.knutsson@tietoenator.com
Karin Forsman, informationschef TietoEnator Public & Healthcare, 08-749 83 18, 070-512 76 22, karin.forsman@tietoenator.com


TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com