Riksdagen

Offentlig utfrågning: Framtidens fordon, miljön och trafiksäkerheten

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:55 CEST

Riksdagens trafikutskott bjuder in till en offentlig utfrågning om framtidens fordon och de transportpolitiska målen. Det övergripande målet är en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Syftet med utfrågningen är att diskutera hur utvecklingen av fordonsparken kan bidra till detta.

Tid: Torsdagen den 27 oktober kl. 9.00-12.00

Lokal: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten)

PROGRAM

9.00 Inledning
Claes Roxbergh, ordförande trafikutskottet

9.05 Fordonen och de transportpolitiska målen
Göran Friberg, tf chef för Analysavdelningen, SIKA

9.15 Forskningen
Ove Pettersson, Analytiker, VINNOVA

9.25 Miljövänligare fordon
Lars Nilsson, Miljödirektör, Vägverket

9.35 Trafiksäkrare fordon
Monica Öhman, VD, NTF

9.45 Diskussion

10.15 Kaffe

10.45 Bil Sweden
Ulf Perbo, vice VD

10.55 SAAB Automobil AB
Anna Petre, chef för samhällskontakter

11.05 SNF

Magnus Nilsson, ansvarig trafikfrågor

11.15 Motormännen
Niklas Torslund, projektledare

11.25 Diskussion

11.55 Avslutning

Claes Roxbergh, ordförande trafikutskottet

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

För närmare information kontakta:
Martin Palm, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 49 95

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48