Riksdagen

Offentlig utfrågning i morgon om avveckling av försäkringsdelegationerna

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:28 CET

Med anledning av regeringens proposition 2006/07:10 Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd håller socialförsäkringsutskottet en offentlig utfrågning.
Utfrågningen är ett led i utskottets behandling av förslaget och kommer att fokusera på frågan om att avveckla Försäkringskassans försäkringsdelegationer.

Företrädare för följande myndigheter och organisationer är inbjudna till utfrågningen:

Socialdepartementet, Försäkringskassan, Ideella Föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda, Sveriges Kommuner och Landsting.

Tid: Tisdagen den 14 november, kl. 11.00-ca 12.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Direktsändning via riksdagens webb-tv samt i 24 Direkt och SVT2.

För mer information: Kontakta Kari Hasselberg, föredragande vid socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 58 97.


Vasiliki Papadopoulou
Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000