Riksdagen

Offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 08:58 CEST

Nästa vecka håller socialförsäkringsutskottet en offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring. Utfrågningen ingår som en del i utskottets behandling av regeringens proposition, 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring.

I propositionen föreslår regeringen nya regler som ska göra det lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från länderna utanför EU/EES och Schweiz.

2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Utfrågningen är indelad i två block. I första delen belyses arbetskraftsinvandring ur ett historiskt och globalt perspektiv samt ur ett EU-perspektiv. Efter pausen presenterar migrationsminister Tobias Billström propositionen. Därefter lämnar några myndigheter och organisationer sina synpunkter på förslagets konsekvenser.

Utskottets ledamöter kommer att ställa frågor till talarna och övriga inbjudna.

Tid: Tisdagen den 23 september, kl. 10.00-14.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång från Riksplan


PROGRAM

Del 1 kl. 10.00-11.30

Inledning
Gunnar Axén (m), socialförsäkringsutskottets ordförande

Arbetskraftsinvandring ur ett historiskt perspektiv
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet

Arbetskraftsinvandring ur ett globalt perspektiv
Jan O Karlsson, ordförande i Global Commission on International Migration, GCIM

Arbetskraftsinvandring ur ett EU-perspektiv
Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik, Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Utfrågning
Socialförsäkringsutskottets ledamöter ställer frågor
Del 2 kl. 12.00-14.00

Justitiedepartementet om regeringens proposition
Migrationsminister Tobias Billström (m)

Facken och arbetsgivarna om regeringens förslag
Monika Arvidsson, ekonom, Landsorganisationen i Sverige, LO
Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

Ett myndighetsperspektiv på regeringens förslag
Christina Werner, verksamhetschef, Migrationsverket

Arbetskraftsinvandring och demografin
Thomas Lindh, professor, Institutet för Framtidsstudier

Effekterna av regeringens förslag för asylsökande
Anne Ramberg, generalsekreterare, Advokatsamfundet
Michael Williams, vice ordförande, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, FARR

Utfrågning
Socialförsäkringsutskottets ledamöter ställer frågor

Avslutning
Veronica Palm (s), socialförsäkringsutskottets vice ordförande
Tv- och webb-tv
Utfrågningarna kan följas direkt via riksdagens webb-tv samt i 24Direkt, SVT.

För mer information: Kontakta Kerstin Stridsberg, föredragande i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 43 06.


Vasiliki Papadopoulou
Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000