Riksdagen

Offentlig utfrågning om breddad rekrytering till högskolan

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 14:47 CEST

Utbildningsutskottet håller en offentlig utfrågning tisdagen den 21 oktober om de insatser som görs för att bredda rekryteringen till högskoleutbildning.

Tid: Kl. 10.00–14.00
Lokal: Andrakammarsalen, ingång från Riksplan

Program

Kl. 10.00
Jan Björkman (s), utbildningsutskottets ordförande inleder

kl. 10.05-10.45
Högskoleverket

Leif Strandberg: Regler, riktlinjer och insatser
Stig Forneng: Rekryteringen till högskoleutbildning – nuläge och förändringar
Joakim Palestro: Internationella utblickar

kl. 10.45-11.25
Lärosätenas insatser för att bredda rekryteringen till högskoleutbildning

Rektor Said Irandoust, Högskolan i Borås
Dekanus Anders Arnqvist, Karlstads universitet
Enhetschef Lars Lustig, Umeå universitet
Professor Johan Widén, Konsthögskolan

kl. 11.25-11.35
Delegationen för rekryteringsaktiviteter
Ordförande Erik Nilsson: Presentation av verksamhet och resultat

kl.11.35-11.45
Delegationen för regional samverkan om högre utbildning
Generaldirektör Ewa Magnusson: Presentation av verksamhet och resultat

kl.11.45-12.15
Paus

kl. 12.15-14.00
Frågor och diskussion


Utfrågningen kan följas via webb-TV på riksdagens webbplats på följande länkadress
http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskutfr/index.asp
SVT24 Direkt sänder utfrågningen.

För ytterligare information, kontakta Sonja Dahl, kanslichef i utbildningsutskottet, tfn 08- 786 42 42.

Maud Gehrman
informationssekreterare, tfn 08-786 40 52/ 020-349 000