Riksdagen

Offentlig utfrågning om global utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 16:11 CEST

Utrikesutskottet anordnar en offentlig utfrågning i anslutning till behandlingen av regeringens proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling.

Tid: Fredagen den 31 oktober kl. 09.00 – c:a 13.30
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

I regeringens proposition föreslås en politik vars mål är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta mål föreslås gälla för samtliga politikområden. Handels-, jordbruks-, miljö-, säkerhets-, migrations- och ekonomiska frågor är exempel på områden där åtgärder skall utformas på ett sätt som gynnar global utveckling. Propositionen har fokus på fattiga människor och länder. Två perspektiv föreslås genomsyra politiken: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv.
Regeringen vill effektivisera utvecklingssamarbetet, bland annat genom ökad samverkan med andra länder, inte minst inom EU, och med multilaterala organ.

Utrikesutskottets syfte med utfrågningen är att utveckla och stärka debatten och dialogen mellan riksdag, frivilligorganisationer och andra intresserade av global utvecklingspolitik samt att inhämta synpunkter från bl.a. GLOBKOM:s remissinstanser inför utskottets behandling.

Anmälan görs till utrikesutskottets kansli, Hannah Bjernbäck, tel.: 08-786 42 77,
e-post: hannah.bjernback@riksdagen.se senast måndagen den 27 oktober.

Utfrågningen kan följas via webb-TV på riksdagens webbplats via följande adress:
http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskutfr/index.asp

Utfrågningen sänds också av SVT24 Direkt.

Riksdagen debatterar och fattar beslut om regeringens proposition tisdagen den 16 december.

Jenny Sigurs
informationssekretare, tfn 08-786 40 32