Riksdagen

Offentlig utfrågning om sjukskrivningsprocessen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 09:33 CEST

Socialförsäkringsutskottet håller en offentlig utfrågning om sjukskrivningsprocessen. Mot bakgrund av den kraftigt ökade ohälsan under de senaste åren följer utskottet upp åtgärder för att minska denna utveckling. Bland annat gäller dessa åtgärder sjukskrivningsprocessen.


Tid: Tisdagen den 25 maj kl. 9.30–12
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan


Program:


Inledning
Tomas Eneroth (s), ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Sjukskrivningsprocess under utveckling
Siwert Gårdestig, Riksförsäkringsverket (10 minuter).

Läkarna och sjukskrivningsprocessen
Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges läkarförbund (10 minuter).

Försäkringsläkarna och sjukskrivningsprocessen
Maud Smeds, Försäkringskassornas förbund (10 minuter).

Sjukgymnasters roll i sjukskrivningsprocessen
Sara Maripuu, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (5 minuter).

Psykologers roll i sjukskrivningsprocessen
Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund (5 minuter).

Frågor från utskottsledamöter


Avslutning
Tomas Eneroth (s), ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Inbjudna: Företrädare för Socialdepartementet, Landstingsförbundet, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer samt socialutskottets ledamöter m.fl.


Utfrågningen kan även följas via webb-TV på riksdagens webbplats.
24 Direkt sänder utfrågningen.


För mer information kontakta socialförsäkringsutskottets kanslichef Karin Laan, telefon 08-786 42 19 eller föredragande Jan-Ivar Levin, telefon 08-786 53 23.

Ulrika Strokirk Lilja
informationssekreterare, tfn 08-786 58 75