Riksdagen

Offentlig utfrågning: Styrmedel för att motverka klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:46 CET

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott bjuder in till en offentlig utfrågning.Tid: Tisdagen den 14 mars kl. 9.00-15.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten)PROGRAM09.00-09.05 Inledning
Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott09.05-09.20 Klimatförändringar – en lägesbeskrivning
Vad säger den senaste samlade forskningen?

Talare: Professor Erland Källén, Stockholms universitet09.20-09.35 Frågor från ledamöternaUtvärderingar av klimatpolitiska styrmedel:09.35-09.50 Måluppfyllelse och kostnadseffektivitet
Talare: Per Kågeson, fil.dr. i miljö- och energisystemanalys, Nature Associates09.50-10.05 Modellanalyser av effekter av styrmedel
Talare: Håkan Sköldberg, civilingenjör i energiteknik, Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB10.05-10.20 Måluppfyllelse och konkurrenskraft
Talare: Eva Alfredsson, fil. dr. i kulturgeografi, Institutet för tillväxtpolitiska studier10.20-10.50 Frågor från ledamöterna10.50-11.10 Kaffe- och fruktpaus11.10-11.35 EU policies and instruments in order to get to grips with climate change
Speaker: Mr Lars Müller, policy officer, European Commission: DG Environment11.35-11.50 Questions from Members of Parliament11.50-12.10 Styrmedel i den svenska klimatpolitiken
Talare: Miljöminister Lena Sommestad12.10-12.30 Frågor från ledamöterna12.30-13.00 Lunchpaus13.00-14.55 Paneldiskussion: Hur ser verkligheten ut för dem som tillämpar de klimatpolitiska styrmedlen? Vilka är framtidens styrmedel?

De personer som medverkar i panelen och inte har hållit något anförande tidigare under dagen får fem minuter vardera för en egen inledningMedverkande i panelen: Miljöminister Lena Sommestad, Markku Rummukainen docent och chef vid Rossby Centre, Svante Axelsson, generalsekreterare SNF (representerar miljörörelsen), Birgitta Resvik, ansvarig för energi och klimat, Svenskt Näringsliv, Christer Forsgren, BLICC (The Business Leaders Initiative on Climate Change), Jan Svärd, ordförande SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet)Moderator: Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.14.55-15.00 Avslutning/sammanfattning
Catharina Elmsäter-SvärdUtfrågningen direktsänds via riksdagens webb-tvFör närmare information kontakta:

Carolina Wuilmart, föredragande i miljö- och jordbruksutkottet, telefon 08-786 43 31 eller Eva Forsman, assistent i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 30.Kikki Hägglund
Informationsenheten, tfn 08-786 40 00, 020-349 000