Riksdagen

Offentlig utskottsutfrågning om järnvägsprojektet Hallandsås

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:46 CEST

Trafikutskottet anordnar en offentlig utfrågning om järnvägsprojektet Hallandsås. Syftet är att utskottet vill få en lägesbild av den sedan 1997 på grund av giftläckage stoppade utbyggnaden av projektet (Västkustbanan). Tidigare i år fick projektet de erforderliga tillstånd och beslut av Miljööverdomstolen som krävs för att kunna återuppta byggarbetet.

Tid: Torsdagen den 30 oktober kl. 09.00–10.00
Plats: Skandiasalen, N3-04, ingång från Mynttorget 1

Program:

09.00
Inledningsanförande
Claes Roxbergh (mp), ordförande i trafikutskottet

09.05
Banverket
Bo Bylund, generaldirektör
Christer Möller, projektchef
Caroline Ullman Hammer, banregionchef

09.20
Hallandsåskommittén
Kerstin Borg Wallin, ordförande
Hans Skalin, huvudsekreterare

09.30
Båstads kommun
Lars Elofsson, ordförande kommunstyrelsen
Tord Knutsson, vice ordförande kommunstyrelsen
Ingrid Nygren, ordförande Byggnadsnämnden
Bo Wendt, miljöchef
Hans Folkeson, stadsarkitekt
Birgitta Hellgren, kommunchef

09.40
Frågestund

10.00
Avslutning
Claes Roxbergh (mp), ordförande i trafikutskottet

Ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet är också inbjudna till mötet.

Utfrågningen kan följas via webb-TV på riksdagens webbplats på följande adress: http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskutfr/index.asp

Ytterligare information om utfrågningen lämnas av Marina Toll, byråassistent vid trafikutskottets kansli, telefon 08-786 43 22.

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000