Sigtuna kommun

Offentlig utsmyckning i fokus

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 08:06 CET

Vid sitt sammanträde igår kväll beslutade kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun att ett konstråd ska bildas. Konstrådets huvudsakliga uppgift är att agera jury när nya offentliga byggnader och platser ska få konstnärlig utsmyckning.

- Jag vill ha ett råd för att bredda upp både inom kommunen och även få in föreningar i konstbesluten/ärendena, säger Bosse Andersson (c), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Rådet kommer att bestå av fem personer. Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde beslutades det att majoriteten ska representeras av Carina Hult (s) och oppositionen av Peter Höglund (m). Dessutom kommer det att finnas en representant från kommunens föreningar samt en person som är sakkunnig inom området offentlig utsmyckning. Sammankallande blir Lars Palmér, verksamhetschef för kultur- och ungdomsenheten.

- Konstrådet är ett försök som vi hoppas slår väl ut, och det kommer i så fall att kunna vara en mall för hur vi kan arbeta tillsammans mellan förvaltning och föreningar, säger Bosse Andersson (c), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

För nya offentliga byggnader (exempelvis skolor och gymnastikhallar) avsätts 0,5% av projektbudgeten till konstnärlig utsmyckning.

- Hur många konstnärliga utsmyckningar som det kan bli per år beror på hur många byggprojekt som dyker upp under året, säger Lars Palmér. Om vi tittar tillbaka på 2006 hade vi bara en konstnärlig utsmyckning – i Råbergsskolan. Därutöver fick vi ett tilläggsanslag på 500 000 kr till konstinköp där utsmyckning av bl a Vattentornsparken och utanför Valsta sim- och sporthall har genomförts. Under 2005 genomfördes konstnärlig utsmyckning på Sagaskolan, annexet till Vikingahallen samt Midgårdsvallen.


För mera information:
Bosse Andersson (c), kultur- och fritidsnämndens ordförande, tel 073-661 04 02
Lars Palmér, sammankallande för konstrådet, tel 070-737 03 04