Transportföretagen

Offentliga myndigheter gör skillnad mellan bussarna

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 07:57 CEST

Sveriges Bussföretag presenterar idag sin årliga rapport om utvecklingen inom kommersiell linjebusstrafik, det vill säga busstrafik som körs utan offentlig subvention. Snart fem år efter den nya kollektivtrafiklagen började gälla finns fortfarande alla hinder kvar som motarbetar etableringen av kommersiell linjetrafik. Om man som företagare vill köra buss utan att finansieras av offentliga aktörer har du svårt att få hämta och lämna resenärer vid offentliga terminaler och bytespunkter, synas i olika reseplanerare och sälja dina biljetter i olika regionala betalsystem. Det minskar valfriheten, utbudet och servicen till kollektivtrafikens resenärer.

Kommersiell linjetrafik med buss kan bidra till ett ökat utbud av kollektivtrafik och samtidigt minska samhällets behov av att skattesubventionera trafiken. För bra för att vara sant? Nej, om de hinder som idag finns för att etablera kommersiell linjetrafik med buss minskas eller helst av allt försvinner är det möjligt.

Rapporten tar upp villkor och verklighet för kommersiell linjebusstrafik i Sveriges alla regioner. Genom att granska och analysera regionala trafikförsörjningsprogram, webbplatser, informationsdokument, utredningar och genom att ställa direkta frågor kring detta till ansvariga myndigheter visar rapporten hur den kommersiella busstrafikens villkor ser ut fem år efter det att kollektivtrafiklagen med sin marknadsöppning infördes i svensk lag.

Bilden som tecknas visar att väldigt lite hänt i många regioner jämfört med den verklighet som tidigare fanns inom ramen för det offentliga monopolet. I år får rapporten dessutom stöd från Trafikutskottets egen utredning av kollektivtrafiklagen där det föreslås en översyn av lagstiftningen.

- Även om rapporten till stora delar målar upp en dyster bild finns det också ljuspunkter. Men visst är det bekymmersamt att en trafik som skulle kunna ge landets kollektivtrafikresenärer ett ökat utbud inte tas tillvara av de myndigheter som har till uppgift att se till hela den samlade kollektivtrafiken, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag.

För vidare information, kontakta

Mikael Persson, branschutvecklare Sveriges Bussföretag,
mikael.persson@transportforetagen.se
tel. 0706 02 87 20

Charlotte Erlandsson, kommunikatör Sveriges Bussföretag
charlotte.erlandsson@transportforetagen.se
tel. 0706 48 24 00 

Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare- och branschorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen.

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda.