Sveriges Byggindustrier

Offentliga satsningar ger lyft åt byggmarknaden i Västmanland

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:07 CEST

Det råder just nu högkonjunktur på den svenska byggmarknaden. I Västmanland utvecklades byggmarknaden svagt förra året, men nu väntas en förstärkning av konjunkturen, enligt en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Under förra året föll bygginvesteringarna med hela 40 procent i Västmanland. Fallet var till stor del en effekt av den höga investeringsnivån 2003, då ett antal stora byggprojekt genomfördes, bland annat inom industrin och detaljhandeln.

- Byggmarknaden hämtade andan förra året efter 2003 års kraftig expansion. Nu ser vi att volymerna börjar växa igen, säger Lars-Owe Wahl, chef för BI i Västerås.

Under 2005 och 2006 tar byggandet fart igen i Västmanland. Framför allt sker offentliga satsningar både vad gäller lokaler och anläggningar. Ombyggnaden av bangården i Kolbäck är redan igång och troligen kommer väg 67/70, Förbifart Sala, att sättas igång under 2006. Till detta kommer om- och tillbygganden av Salberga kriminalvårdsanstalt.

Bostadsbyggandet i Västmanland har inte följt med den starka uppåtgående trenden i riket. Under 2002 och 2003 skedde en expansion av bostadsbyggandet som nu har dämpats. Investeringarna i bostäder väntas vara oförändrade under 2005 och 2006.

- Trots det låga ränteläget ser vi inte att bostadsbyggandet i länet ökar nämnvärt, säger Lars-Ove Wahl. Det finns stora planer för framtiden, men många av projekten är fortfarande i planskedet och det är svårt att veta exakt när de kommer igång.

På den privata lokalmarknaden är läget sämre. Investeringarna i privata lokaler var betydligt högre för några år sedan. Ett större projekt som väntas är dock ICAs nybyggnad av stormarknad i Erikslund.

- Det är förvånande att det inte genomförs fler privata projekt med tanke på det låga ränteläget. Nu är det istället det offentliga byggandet som expanderar, både lokaler, vägar och järnvägar, avslutar Lars-Ove Wahl.

För kompletterande information ring:

Lars-Ove Wahl, chef BI Västerås, 021-34 93 51 eller 0709-39 13 73
Valter Hultén, ansvarig för regionala prognoser, 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47
Fredrik Isaksson, prognoschef, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67