Ricoh Sverige AB

Offentliga sektorn i Europa identifierar egenskaper för en framgångsrik CIO att leda framtidens publika digitala service

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 10:00 CEST

Ricoh Europe, London, 8 augusti 2013 I en undersökning med chefer inom offentliga sektorn som Ricoh Europe[1] låtit genomföra, identifieras de nyckelegenskaper som krävs av morgondagens framgångsrika CIO:er inom den offentliga sektorn. En bakgrund inom marknadsföring och teknisk expertis (på delad första plats), följt av expertis inom affärskritiska processer rankades högst. De tillfrågade cheferna var mycket positivt inställda till sina CIO:er, där 90 procent av dem enades om att de är kompetenta att driva den digitala omvandlingen för leverans av offentlig service. Det är egenskaper som främjar offentliga sektorns satsning på att höja effektiviteten och samtidigt förbättra de digitala tjänsterna för invånarna.

– Inom den offentliga sektorn visar man tydligt att det är viktigt för CIO:er att förstå de krav inom kommunikation som kommer ställas framöver. Målen är satta i EU:s “Digital Agenda” som fokuserar på att göra det enklare för medborgare och företag att interagera med olika myndigheter över hela Europa, samt att omvandla all offentlig service till ”elektronisk administration som standard”[2]. De har dessutom satt målet att år 2015 ska 50 procent av alla medborgare ha tillgång till eförvaltning[3], säger Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Trots optimismen och stödet för dagens CIO:er visar undersökningen att 68 procent av organisationerna inom den europeiska offentliga sektorn inte alls är redo för den digitala omvandlingen. Möjliga orsaker till den långsamma förändringstakten avslöjas när ledare inom den offentliga sektorn säger att trots att deras CIO:er har befogenhet att driva förändringar – primärt inom de kritiska områdena ekonomisk ledning, kundengagemang och data-/affärsinformation – kan bara 9 procent ändra verksamhetskritiska processer. Dessutom anser endast 29 procent att förändringsledning är en nyckelegenskap för en CIO, som ju är nödvändig för att introducera nya sätt att arbeta och leda den offentliga sektorn in i den digitala eran.

– Som CIO krävs det att man balanserar en mängd ansvarsområden för att driva den digitala omvandlingen inom offentlig sektor och det är inte så konstigt att vissa områden inte får rätt prioritering, säger Bruhn. När de väger tekniken och medborgarnas behov mot varandra glömmer de ofta bort de affärsprocesser som sammanför tekniken och människorna. Det är processer som underlättar det dagliga arbetet för anställda inom offentligt sektor och som är närvarande i all kommunikation med medborgarna. Om de processerna implementeras och optimeras fullt ut med effektiv förändringsledning, kommer CIO:er se en ökad kunskapsdelning, snabbare arbetsprocesser och de kommer kunna ge sina invånare snabbare service i en digital era.

– CIO:er är inte ensamma på den här resan. De har stöd av sina kollegor att leda den offentliga sektorn in i framtiden, och de har invånarnas behov överst på sina agendor. Den slutliga utmaningen är att hitta rätt partner att granska och optimera de processer som ska se till att människor och teknik arbetar tillsammans. De som lyckas blir rikt belönade. EU-kommissionen beräknar att eförvaltning kan generera årliga besparingar på €100 miljarder, och att det kan sänka de administrativa kostnaderna med 15-20 procent[4]. Med effektiva dokumentprocesser har de säker tillgång till information och kan bearbeta dokument mer effektivt och därmed ge sina invånare en försklassig service. 

Mer information om teknikdriven förändring finns på ricoh.se/ thoughtleadership.

-ends-

| Om undersökningen |

Undersökningen gjordes i maj-juni 2013 av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Onlineundersökningen omfattade 735 högre beslutsfattare inom företagsledning och IT på 8 vertikala sektorer; utbildning, juridik, allmännytta/energi, hälsovård, offentlig sektor, detaljhantel, tillverkning och finans. Respondenterna återfinns i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz och Ryssland.

För mer information, kontakta:

Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/ricoheurope

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope

Registrera dig på Ricoh mediacenter: www.ricoh-europe.com/press

[1] Undersökning utförd av Coleman Parkes, på uppdrag av Ricoh.  http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/eu/change-making-cio/

[2] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-vii-ict-enabled-benefits-eu-society/action-110-deploy-and-roll-out-digital-services-key-areas

[3] https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/1505

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1389_en.htm


| About Ricoh |

Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit www.ricoh.se