ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Offentliga sektorns IT-användning i ett internationellt perspektiv

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 10:25 CET

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter.

Booz Allen Hamilton har på uppdrag av ITPS analyserat Offentliga sektorns IT-användning i ett internationellt perspektiv som ett av många underlag till institutets huvudrapport. Rapportens huvudslutsatser är att den nuvarande IT-politikens målvision behöver kompletteras med de utmaningar som den så kallade ålderspuckeln skapar, att Sverige behöver arbeta mer målmedvetet med ett aktivt lärande och utnyttja så kallad bench learning samt att det är viktigt att staten medverkar till att stötta en ökad samverkan inom det kommunala området.

Utvärderingen av den offentliga sektorns IT-användning i ett internationellt perspektiv bygger på den studie som Booz Allen under 2002 genomförde för den engelska regeringen och dess ”Office of the e-Envoy”. Studien presenterades vid ett internationellt symposium i London av Premiärminister Tony Blair den 19 november 2002.

Presentation av Offentliga sektorns IT-användning i ett internationellt perspektiv

Tid: 10.00-11.00 måndagen den 3 november 2003

Plats: ITPS, Tegelbacken 4, StockholmBakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision.

Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista kl 10.00. Delrapporten finns i sin helhet på www.itps.se från och med måndag den 3 november.

För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08-456 67 36 eller hans-olof.hagen@itps.se