ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Offentliga stödet till näringslivet ökade med 2,3 miljarder under 2006

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:21 CEST

Nettokostnaden för det totala offentliga stödet till näringslivet i Sverige uppgick 2006 till 30 717 miljoner kronor, vilket är en ökning med nära 2,3 miljarder (8,2 procent) jämfört med föregående år. Den största ökningen har skett till energisektorn.

Det visar ny statistik från ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier.

- Det offentliga stödets andel av BNP ökade markant mellan 2002 och 2003, från 0,3 procent till 1,02 procent, men under perioden 2003–2006 har stödets andel av BNP varit förhållandevis stabil. Efter 2003 har stödet i förhållande till statsskulden och statsbudgeten också varit stabilt, säger Edgar Iglesias, ansvarig för rapporten.

Det industripolitiska stödet inkluderar stöd till företagens FoU, småföretagsstöd och exportstöd. FoU-stödet har ökat jämfört med föregående år med drygt 14 procent. Stödet till små företag halverades under 2006. Nettokostnaden för exportstödet har på senare år varit i stort sett obefintlig.

Regionalpolitiska stödet ökade med totalt 14 procent jämfört med föregående år. Arbetsmarknadsstödet höll sig oförändrat under 2006.

Energistödet har ökat med 51 procent under 2006.

- Ökningen inom energisektorn beror bland annat på att generell punktskattebefrielse för koldioxidneutrala bränslen infördes under 2006. En annan anledning är att stödet inom kategorin lokala klimatinvesteringsprogram ökade med 350 procent till 207 miljoner, säger Edgar Iglesias.

Sektorn Övrigt stöd inkluderar bland annat åtgärder till förmån för vissa särskilda avfallsanläggningar, förordning om statliga bidrag till lokala investeringsprogram, investeringsstöd för ökad energieffektivitet, konvertering till förnybara energikällor i offentliga lokaler samt åtgärder för att främja visst bostadsbyggande. Övrigt stöd har ökat kraftigt, från 817 miljoner 2005 till 1629 miljoner 2006.

Av årets rapport framgår också att Sverige, tillsammans med Finland, mellan 2000-2006 tillhör de länder som haft liten omfattning av det som benämns Olagligt stöd. Uppgifterna kommer från EU-kommissionen.

- Olagligt stöd är stöd som genomförts i en medlemsstat utan förhandsanmälan till kommissionen eller innan kommissionen har fattat ett beslut, säger Edgar Iglesias.Hämta rapporten
Statligt stöd till näringslivet 2006
http://www.epostservice.com/go/38438/7036657/101531/0


För mer information

Edgar Iglesias
analytiker
063-16 66 35
edgar.iglesias@itps.se

Peter Vikström
avdelningschef
063-16 66 15
peter.vikstrom@itps.se

Per Lindahl
mediaansvarig
063-16 66 24
per.lindahl@itps.se