SKTF

Offentliganställdas fackförbund i Norden varnar för oreda på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 09:22 CEST

Redan om något år kan den svenska, såväl som övriga EU-länders, arbetsmarknad stå öppen för arbetskraft som jobbar i Sverige men som gör det med de villkor som gäller i hemlandet. Det betyder att en person som har sin anställning i tex ett lettiskt uthyrningsföretag för kontorspersonal kan utföra sina tjänster i Sverige men tvingas att behålla de lettiska lönenivåerna och de arbetsavtal som gäller i Lettland.

- Vi ser det här som ett generalangrepp på den kollektiva förhandlingsrätten eftersom man i det land där tjänsten utförs inte kan ställa några som helst krav på utländska företag, säger Inger Efraimsson, ordförande i SKTF.

SKTF är som ett av medlemsförbunden i Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation. NOFS, mycket kritisk till Europa kommissionens förslag till harmonisering av den europeiska tjänstesektorn – det sk tjänstedirektivet.

- Det är av största vikt att tjänstesektorn inom EU regleras på ett sätt som garanterar den samhällsmodell som vi i Norden har starkt stöd för. Samtidigt är det förstås viktigt att vi tar tillvara möjligheterna av en ökad tjänstehandel i Europa, menar Inger Efraimsson, ordförande i SKTF.

Tjänstedirektivet kommer att bli en av de viktigaste frågorna i EU under det närmaste året. Var olika regeringar står och hur det nya Europaparlamentet får sin utformning kommer att vara avgörande för vilken slutlig utformning direktivet får.

- Lika enkelt som det är för nordiska tjänsteföretag att bedriva verksamhet i sina länder ska det vara för övriga EU- och EES-företag att bedriva tjänsteverksamhet i Norden. Men, avtal och arbetsrättsregler i det land man arbetar i ska gälla oavsett var arbetsgivaren har sin hemvist, avslutar Inger Efraimsson, ordförande i SKTF.


--------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare kommentarer, kontakta Inger Efraimsson, ordförande i SKTF, på 070- 644 84 04 eller SKTFs internationella sekreterare Dan Nielsen på 070 -318 63 17.

Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation, NOFS, har drygt 50 medlemsförbund med ca 2,4 miljoner offentliganställda medlemmar. Den 24 april 2004 var de samlade till valkretsmöte i Stockholm


--------------------------------------------------------------------------------

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar.

Presschef Anna Karin Wallberg
tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09

Pressombudsman Maria Martinsson
tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm.
www.sktf.se, sktf@sktf.se