IBS AB

Offentliggörande av bolagsbeskrivning avseende IBS notering på First North

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:41 CEST

Som tidigare meddelats byter IBS AB (publ) ("IBS") handelsplats från NASDAQ OMX Small Cap till First North med måndagen den 11 maj 2009 som första handelsdag på First North. Sista dag för handel på NASDAQ OMX Small Cap är den 8 maj 2009. En bolagsbeskrivning inför noteringen finns nu tillgänglig på IBS hemsida: www.ibs.net/se samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida: www.mangold.se.
Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.


För mer information kontakta:

Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communications, IBS AB
Tel: +46 70 244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net
Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april, 2009 kl. 15.00.

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se