Posten AB

Offentliggörande av erbjudandehandlingen avseende Postens offentliga erbjudande till aktieägarna i Strålfors

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:00 CEST

Erbjudandehandlingen avseende Posten AB (publ):s ("Posten") offentliga erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB (publ) ("Strålfors") om att överlåta sina aktier i Strålfors till Posten tillhandahålls kostnadsfritt hos Posten under adress Posten AB, Investor Relations, A12V, 105 00 Stockholm och hos Enskilda Securities AB, Nybrokajen 5, 103 36 Stockholm. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Postens hemsida www.posten.se och Enskilda Securities AB:s hemsida www.enskilda.se.

Acceptperioden för det offentliga erbjudandet löper under perioden 30 mars 2006 - 21 april 2006. Beräknad likviddag är den 28 april 2006.

Vid frågor kontakta:
Postens presstjänst, tel: 08-23 1010, e-post: press@posten.se