BRIO AB

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i BRIO AB

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:32 CEST

BRIO bekräftar att per den 30 april 2009 uppgår bolagets aktiekapital till 93 333 320 kronor och det totala antalet aktier till 9 333 332, varav 3 914 666 A-aktier med tio röster vardera och 5 418 666 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i BRIO AB per den 30 april 2009 är 44 565 326. Antalet aktier har inte förändrats.

Anledningen till förändringen är den omvandling av 502 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget som gjordes på begäran av BRIO ABs Intressefond samt BRIO ABs Personalstiftelse och som offentliggjordes den 8 april 2009.

Malmö den 30 april 2009

BRIO AB (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Jessica Nyström, investor relations, på tel: 0479-19 000

Informationen är sådan som BRIO AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009 kl. 12.30.


BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar, bilbarnstolar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO, ALGA, SIMO och Carena.
I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande distributörsverksamhet för leksaker i Norden. BRIO har cirka 380 anställda, finns representerat i ett femtiotal länder och är noterat på OMX NASDAQ Stockholm sedan 1985. www.brio.net