G5 Entertainment AB

OFFENTLIGGÖRANDE AV INVESTMENT MEMORANDUM

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:14 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49786G5 Entertainment AB (publ) offentliggör i dag, torsdagen den 11 september, Investment memorandum med anledning av förestående företrädesemission.

- Stärkta av framgångar under 2007 och 2008 och med en aggressiv tillväxtplan med förväntningar på minst 50 % omsättningstillväxt under 2009-2010 vänder vi oss till våra aktieägare och allmänheten för att delta i en företrädesemission, säger bolagets VD, Vlad Suglobov.


Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: 6 215 625 kr
Antal emitterade aktier: 1 593 750 aktier
Antal aktier före nyemissionen: 6 375 000 aktier
Företrädesrätt: Fyra (4) befintlig aktie i G5 berättigar till teckning av en (1) aktie i G5
Teckningskurs: 3,90 kr/aktie
Teckningsperiod: 18 september - 2 oktober 2008
Handel med teckningsrätter: 18 - 29 september 2008
Betalning för teckning genom företrädesrätt: teckning genom betalning
Betalning för teckning utan företrädesrätt: i enlighet med utsänd avräkningsnota
Start för handel i nyemitterade aktier: omkring den 1 november 2008

Vid teckning utan företräde tecknas aktier i poster om 1000.
Prospekt och anmälningsedel finns på www.g5e.se , www.aktietorget.se och www.thenberg.se

Informationsmöten kommer att anordnas i samarbete med Aktietorget, se information om Torgdagar på www.aktietorget.se. Listning på Aktietorget planeras till vecka 44.
Rådgivare i emissionen är Thenberg & Kinde Fondkommison AB

Vlad Suglobov
VD, G5 Entertainment AB (publ)
investor@g5e.se


Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment producerar högkvalitativa innovativa mobilspel åt världens ledande förlag och utvecklar lösningar för operatörer av trådlösa nätverk, innehållsleverantörer och mediaföretag. Bland G5:s kunder finns globala företag som EA Mobile, THQ Wireless, och Konami Digital Entertainment, och lokala spjutspetsföretag som de ryska operatörerna av trådlösa nätverk VimpelCom och Skylink. G5 vars spelutveckling sker i Moskva och Kharkiv har producerat mobilspel som bygger på globala varumärken som The Simpsons, Star Wars, Sims 2 och Pirates of the Caribbean. G5:s strategi är att erbjuda utveckling av högsta kvalitet till världens ledande företag och att producera framstående originalspel och produkter. Företagets målsättning är att bli världsledande inom utveckling av mobilspel och nerladdningsbara pc-spel. Företagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet G5EN.


G5 Entertainment är världens ledande studio för mobilspelsutveckling och arbetar med toppförlag på deras mest efterlängtade mobilspel, vilka baseras på stora film- och spelvarumärken. Företaget producerar och licensierar även mobiltjänster för ryska operatörer av trådlösa nätverk, och expanderar mot utvecklandet av nedladdningsbara mindre spel till andra plattformar än mobil. Företagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet G5EN.