Gexco AB

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:45 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44135

GEXCO: OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

(NGM:GXCO)

Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Gexco ABs nyemission med företräde för befintliga aktieägare tillhandahålls hos Gexco, Box 19517, 104 32 Stockholm. Prospektet kan även beställas via e-post: info@gexco.se.


Prospektet och anmälningssedlar finns även på Gexcos hemsida www.gexco.se.

Prospektet distribueras i tryckt form till samtliga direktregistrerade aktieägare.

Teckningstid är 13 november - 27 november 2006.

Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 6 november - 22 november 2006.

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) sker från den 13 november och till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.Stockholm den 9 november 2006
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35
Charlotte Pantzerhielm, PR ansvarig, telefon 0707 28 66 19Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.