Botnia Exploration

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:07 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 15 november 2010.

Teckningstiden löper från den 15 november till den 30 november 2010 och teckningskursen är fastställd till 0,15 SEK per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 10 november 2010.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 november 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2010. En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter, vilket då skall ske på avsedd särskild anmälningssedel II, vilken kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i Botnias prospekt, som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.aktietorget.se och www.botniaexploration.com).

Stockholm, 3 november 2010

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2010-11-03.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration Holding AB:
Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com