Tele2 AB

Offentliggörande av prospekt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 08:30 CEST

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan.

Tele2 AB (”Tele2”) offentliggjorde den 29 september 2004 en höjning av det tidigare offentliggjorda kontanterbjudandet om förvärv av samtliga utestående aktier och konvertibla skuldebrev (”Erbjudandet”) i Song Networks Holding AB (“Song Networks”). Tele2 höjde Erbjudandet från 75 kronor till 85 kronor kontant för varje aktie, vilket värderar Song Networks till 4,95 miljarder kronor. Erbjudandet lämnas genom Tele2 Sverige AB (”Tele2 Sverige”), ett helägt svenskt dotterbolag till Tele2.

Prospekt avseende Erbjudandet har registrerats av Finansinspektionen och hålls från och med den 12 oktober 2004 tillgängligt hos Tele2, Skeppsbron 18, Stockholm samt hos Nordea Bank AB (”Nordea”), Mäster Samuelsgatan 21, Stockholm. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Nordea på telefon 08-678 0450.

Prospekt, förtryckt anmälningssedel samt ett portofritt svarskuvert skickas till de aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev i Song Networks som är direktregistrerade hos VPC den 8 oktober 2004.


För ytterligare information angående processen kring Erbjudandet kontakta:
Nordea
Telefon: (08) 678 0450

För övrig information kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: (08) 562 640 00

Håkan Zadler, Finansdirektör, Tele2 AB
Telefon: (08) 562 640 00

Dwayne Taylor, Investerarfrågor
Telefon: +44 (0)20 7321 5038

Lena Krauss, Investerarfrågor
Telefon: (08) 562 000 45

Besök gärna vår hemsida: http://www.tele2.com


Important notice in English: The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan, or by use of the mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of a national securities exchange, of the United States, Canada, Australia or Japan and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility or from within the United States, Canada, Australia or Japan. Accordingly, copies of this document, the Forms of Acceptance and any related documents are not being and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States, Canada, Australia or Japan, including to Song Networks shareholders with registered addresses in the United States, Canada, Australia or Japan or to persons whom Tele2 knows to be custodians, nominees or trustees holding Song Networks shares for persons in the United States, Canada, Australia or Japan. Persons receiving such documents (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) should not distribute or send them in, into or from the United States, Canada, Australia or Japan or use such mails or any such means, instrumentality or facility in connection with the Offer, and so doing will render invalid any related purported acceptance of the Offer.
Erbjudandet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Dokumentation avseende Erbjudandet får inte distribueras till eller inom något land där sådan distribution eller sådant erbjudande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Song Networks Holding AB uppmanas att läsa prospektet då detta kommer att innehålla ytterligare viktig information angående Erbjudandet.


Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Med nära 25 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och bolaget är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sedan 1997 sidonoterat på Nasdaq. Under år 2003 omsatte bolaget 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA).