Micro Bildelar

Offentliggörande av prospekt för detaljhandelsföretaget Micro Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:40 CET

Micro Holding AB (publ) offentliggör idag prospekt med anledning av förestående företrädesemission.

Prospektet finns tillgängligt på Micro Holdings hemsida, www.microholding.se, och på bolagets servicekontor, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Micro Holding AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.


För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (publ) (f d Powerit PS publ) är noterat på First North sedan 2000.