Miris AB

Offentliggörande av Prospekt i Miris Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2011 10:12 CEST

(Aktietorget: MIR)

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) har upprättat ett Prospekt avseende förestående nyemission av units om 11 171 377,83 SEK med företrädesrätt för Miris Holdings befintliga aktieägare. Prospektet finns från och med den 3 juni tillgängligt på www.miris.se, www.thenberg.se/miris samt på www.aktietorget.se. Teckningsperioden löper under tiden 3-20 juni.

Nedladdning eller beställning av Prospektet och anmälan till informationsmöten med Tony Malmström, VD på Miris, den 14 juni i Malmö, den 15 juni i Göteborg samt den 16 juni i Stockholm kan göras på www.thenberg.se/miris eller genom att ringa Thenberg & Kinde Fondkommission AB på telefon 031-745 50 00 alternativt 08-545 845 00.

Direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare per avstämningsdagen den 27 maj 2011 kommer att erhålla Prospektet per post. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet, har avtalats.

Uppsala den 3 juni 2011

För ytterligare information kontakta:

Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.