Moberg Pharma AB (publ)

OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGG TILL PROSPEKTET AVSEENDE ERBJUDANDE OM ATT TECKNA AKTIER I MOBERG DERMA AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 12:13 CET

Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med prospektet i alla avseenden. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Moberg Dermas hemsida www.mobergderma.se och på E. Öhman J:or Fondkommission AB:s hemsida www.ohman.se.

För ytterligare information kontakta:

Peter Wolpert, VD Moberg Derma
Telefon: 08 - 522 307 00
Mobil: 070 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB, baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information: www.mobergderma.se

Detta pressmeddelande:
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.