Aspiro AB (publ)

Offentliggörande inför kungörandet av Aspiros informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 3 juni 2004

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:46 CEST

Styrelsen i Aspiro har, som tidigare meddelats, beslutat att förvärva mobiltjänsteföretaget Cellus. Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämma godkänner styrelsens förslag. Inför bolagsstämman offentliggör Aspiro en informationsbroschyr som finns tillgänglig på bolagets huvudkontor samt hemsida, www.aspiro.com/pdf/Bolagsstamma/040527_Informationsbroschyr_sv.pdf.