Binar AB

Offentligt erbjudande om förvärv av Binar

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 12:07 CEST

Den 19 september lämnade Pomona-gruppen AB ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Binar AB (publ). Erbjudandet består i kontant betalning om 10,75 kronor per aktie. Binars styrelse kommer, före acceptansfristens utgång, att lämna ett utlåtande om erbjudandet till Binars aktieägare. Med anledning av Pomona-gruppens erbjudande har Binars styrelse idag hållit ett extra styrelsemöte. Vid mötet beslutades att anlita en extern finansiell rådgivare för en oberoende värdering av erbjudandet, en så kallad fairness opinion. Denna värdering kommer styrelsen sedan att beakta och använda som stöd vid sitt utlåtande till aktieägarna. Pomona-gruppen anger att man avser att avnotera Binar aktien från NGM Equity men att verksamheten i övrigt skall drivas med bibehållen inriktning, affärsidé och strategi. Pomona-gruppen har i sitt erbjudande angett att ett prospekt sänds ut till Binars aktieägare omkring den 14 oktober. Anmälningstiden kommer att löpa under perioden 16 oktober – 7 november.
Pomona-gruppen AB som gör investeringar i rörelsedrivande dotterbolag och intressebolag inom främst handel och industriproduktion ägs av familjen Rapp. Familjen Rapp kontrollerar idag 48,7% av kapital och röster i Binar AB. Ytterligare information om Pomona-gruppens erbjudande framgår av pressmeddelandet utsänt av Pomona-gruppens finansiella rådgivare, Kaupting Bank, via Waymaker den 19 september. ( www.waymaker.se)

Styrelsen i Binar AB (publ)

Ytterligare information lämnas av:
Mikael Jonson, Styrelseordförande, tel 040-10 26 40
Ingemar Pettersson, VD, tel: 070-540 34 13
Hemsida: www.binar.se

Binar är ett kunskapsföretag inom industriautomation och industriell IT. Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer. Binars slutkunder finns främst inom verkstadsindustrin med tyngdpunkten på fordonsindustrin.
Produktområdena är tre:Elektronik, Systemintegration och Pressautomation. Inom Elektronik finns vår uppdragsutveckling och BiFas, ett industriellt styrsystem, som är hjärtat i ett brett produktprogram för olika typer av industriautomation. Produkterna används över hela världen. Inom Systemintegration genomförs industriella projekt med stort innehåll av styrteknik och industriell IT. Pressautomationsverksamheten är uppbyggd kring UniFeeder, en portalrobot som huvud-sakligen används för att automatisera plåtpressningslinjer. Binar-gruppen har idag ca 50 anställda, verksamma i Trollhättan, Olofström och Kanada. Binaraktien är noterad på NGM-listan.

Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer.