Riksdagen

Offentligt samråd i EU-nämnden

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 13:00 CEST

EU-nämnden håller onsdagen den 18 juni ett offentligt sammanträde. Sammanträdet börjar klockan 14.00 och hålls i Skandiasalen.

EU-nämndens ordförande Inger Segelström (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp) och övriga ledamöter inbjuder allmänheten att följa sammanträdet från Skandiasalens läktare, ingång Mynttorget 1. I händelse av platsbrist hänvisas till storbilds-TV i Infocentrum, Västerlånggatan 1. Sammanträdet direktsänds också av SVT 24 Direkt och via webb-TV: http://www.riksdagen.se/debatt/webb-tv/webb-tv.asp.

För journalister bereds plats i Skandiasalen vid sidan av sammanträdesbordet.

Till sammanträdet kommer statsminister Göran Persson för att samråda med nämnden inför Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19-20 juni. En huvudfråga för Europeiska rådet väntas bli konventets förslag till nytt konstitutionellt fördrag för EU. Förslaget ska presenteras vid mötet och det grekiska ordförandeskapet förutser ett första meningsutbyte mellan regeringsföreträdarna. I anslutning till detta väntas beslut om mandat och tidplan för den regeringskonferens som konventet haft till uppgift att förbereda.

Andra frågor som Europeiska rådet väntas fokusera på är en förstärkt stabiliserings- och associeringsprocess för länderna på Västra Balkan. Ett toppmöte mellan EU och dessa länder hålls direkt efter Europeiska rådets möte. Inför det kommande toppmötet mellan EU och USA ska även de transatlantiska relationerna diskuteras. Europeiska rådet väntas också behandla frågor inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och följa upp det samarbete kring immigration, asyl och gränsbevakning som formulerades vid mötet i Sevilla förra sommaren. En uppföljande diskussion väntas även om framstegen i Lissabonstrategin.

Mer information: Bengt Ohlsson, föredragande vid EU-nämndens kansli, telefon 08-786 43 17.

Praktiska frågor: Eva Sterndal, avdelningsdirektör vid EU-nämndens kansli, telefon 08-786 43 54.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16