Femklövern i Skåne

Offentligt tandvårdsbolag ska utveckla skånsk tandvård

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 16:30 CET

Femklövern i Vårdproduktionsberedningen kommer 4 mars att föreslå att Folktandvården Skåne bolagiseras. Utgångspunkten är att ge Folktandvården bättre förutsättningar och att stärka tillgången till god tandvård i Skåne. 36 % av skåningarna är idag kunder hos Folktandvården. Med både specialisttandvård och allmäntandvård i det nya bolaget säkerställs en sammanhållen vårdkedja med en samlad tandvårdskompetens.

- Den enskilde medborgaren och kunderna hos Folktandvården kommer inte att se någon märkbar skillnad som konsekvens av en bolagisering, mer än att Folktandvården på sikt bättre kommer att kunna svara mot patienternas och omgivningens önskemål och krav, säger Michael Sandin (M).

Till skillnad från övriga förvaltningar inom den skånska hälso- och sjukvårdsorganisationen verkar Folktandvården på en konkurrensutsatt marknad, enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vuxentandvård inte får subventioneras med skattemedel. Det är av stor betydelse att Folktandvården ges goda förutsättningar för att stå sig i konkurrensen.

- Vi vill ge Folktandvården friare tyglar i deras utveckling. Med en bolagisering ska förutsättningarna bli smidigare för Folktandvården. Beslutsgången blir kortare och verksamheten får möjlighet att snabbt reagera på patienternas och omgivningens krav, säger Vårdproduktionsberedningens ordförande Michael Sandin (M).

Vårdproduktionsberedningen beslutade 11 oktober 2012 att utreda en bolagisering. En styrgrupp och en projektgrupp har sedan november arbetat med utredningen. En facklig referensgrupp med deltagare från förbunden Vision, Ledarna, SRAT och Tjänstetandläkarna har varit knutna till utredningen. Folktandvården Skåne är en attraktiv arbetsgivare för ung och nyutbildad personal samtidigt som det har visat sig vara svårt att behålla personalen över tid då många lockas av att gå vidare till privata verksamheter. Förhoppningen är att den nya organisationen bättre ska möta personalens önskemål om en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till professionell utveckling och spännande karriärmöjligheter.

Vårdproduktionsberedningen kommer att bereda ärendet 4 mars och därefter skicka frågan vidare till Regionstyrelsen. I slutändan är det tänkt att Regionfullmäktige ska fatta beslut om en bolagisering vid sammanträdet 7 maj. Efter ett sådant beslut kommer arbetet med att förbereda en bolagisering att starta omgående med sikte på att den offentligt drivna tandvården drivs i bolagsform 1 januari 2014.

Kontaktinformation:

Michael Sandin (M)
Regionråd och ordförande i Vårdproduktionsberedningen

Tel: 070-935 12 47

Torbjörn Tegnhammar (M)
Politisk sekreterare

Tel: 044-309 30 40

Gustav Lundblad (KD)
Politisk sekreterare

Tel: 044-309 30 27


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne