SIS, Swedish Standards Institute

Office Open XML – SIS avstår från att rösta i den globala omröstningen

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:46 CEST

SIS, Swedish Standards Institutes styrelse beslutade igår den 30 augusti att ogiltigförklara omröstningen i arbetsgruppen Dokumentbeskrivningsspråk SIS/TK 321/AG 17. Eftersom ett extra sammanträde i arbetsgruppen inte kan genomföras kommer Sverige att avstå från att rösta i den globala omröstningen om dokumentstandarden OOXML som avslutas den 2 september 2007.

För att kunna ta ställning i ärendet skulle den svenska arbetsgruppen behöva kallas till ett nytt sammanträde innan söndagen den 2 september 2007. Enligt SIS regler ska kallelse till sammanträde skickas ut senast tre veckor i förväg. Om denna regel inte följs måste samtliga deltagare acceptera att en kallelse går ut senare.

Ordförande i arbetsgruppen har under dagen fått beskedet att ett antal deltagare inte accepterar en sen kallelse. Detta innebär att något nytt sammanträde inte kan genomföras och att Sverige kommer att avstå från att rösta.

Bakgrund
Förslaget som Sverige har tagit ställning till handlar i korthet om att definiera dokumentformat för ordbehandling, presentation och kalkylblad. Office Open XML har sitt ursprung i behovet att bevara elektroniska dokument under lång tid och att kunna migrera filer mellan olika applikationer. Cirka 100 medlemsländer i ISO har möjlighet att delta i omröstningen. ISO-omröstningen avslutas den 2 september 2007.

SIS är en fristående ideell förening där medlemmarnas behov och önskemål styr inriktningen av standardiseringsarbetet. Medlemmarna kommer från företag, organisationer och myndigheter.

För ytterligare information:
Lars Flink, VD SIS, tfn 08-555 520 11, 070-537 41 86, lars.flink@sis.se