SIS, Swedish Standards Institute

Office Open XML – SIS ogiltigförklarar omröstningen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 20:07 CEST

Den svenska arbetsgruppen på SIS, Swedish Standards Institute, Dokumentbeskrivningsspråk SIS/TK 321/AG 17, beslutade den 27 augusti 2007 vid en omröstning att rösta ja till att göra Office Open XML till ISO-standard. Idag beslutade styrelsen i SIS att ogiltigförklara omröstningen.

Motivet till styrelsens beslut är att SIS har information som pekar på att en av deltagarna i arbetsgruppen har deltagit i omröstningen med mer än en röst. Ett sådant förfarande är inte förenligt med SIS regler som innebär att varje projektfinansiär endast har en röst. Styrelsen har följaktligen fattat beslutet uteslutande med utgångspunkt från SIS regelverk. Beslutet innebär inget ställningstagande i sak.

Vidare bedömer styrelsen det praktiskt och formellt ogenomförbart för den svenska arbetsgruppen att göra en ny omröstning före den 2 september 2007 då den globala omröstningen kommer att avslutas. Om en ny svensk omröstning inte går att genomföra kommer Sverige att avstå från att rösta.

Bakgrund
Förslaget som Sverige har tagit ställning till handlar i korthet om att definiera dokumentformat för ordbehandling, presentation och kalkylblad. Office Open XML har sitt ursprung i behovet att bevara elektroniska dokument under lång tid och att kunna migrera filer mellan olika applikationer. Cirka 100 medlemsländer i ISO har möjlighet att delta i omröstningen. ISO-omröstningen avslutas den 2 september 2007.

SIS är en fristående ideell förening där medlemmarnas behov och önskemål styr inriktningen av standardiseringsarbetet. Medlemmarna kommer från företag, organisationer och myndigheter.

För ytterligare information:
Lars Flink, VD SIS, tfn 08-555 520 11, 070-537 41 86, lars.flink@sis.se