Office Provider

OFFICE PROVIDER TECKNAR AVTAL OM 2 MKR I EXPANSIONSKAPITAL

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:50 CET

Styrelsen för Mennta Sverige AB unä Office Provider AB har tecknat ett finansieringsavtal innebärande att bolaget tillförs 2 Mkr från en kvalificerad investerare genom en riktad nyemission av aktier.

Finansieringen görs för att stärka bolagets kapitalbas i samband med förestående företagsförvärv samt för användning som rörelsekapital i nyligen etablerade verksamheter.

Den riktade nyemissionen beslutas av styrelsen och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 november 2006.

Finansieringen medför en utspädning om 3.773.585 nya aktier, motsvarande cirka 12 procent av röster och kapital (baserat på antal utestående aktier efter beslutade nyemissioner inkluderande emissioner som är föremål för registrering hos Bolagsverket). I enlighet med avtalet tillförs likviden bolaget under mitten av februari år 2007.

- Våra förvärvsplaner har gått över förväntan och vi har gjort bedömningen att en mindre riktad nyemission ska göra att vi kan gå snabbare fram än tidigare planerat. Det är styrelsens målsättning, beroende på storleken på bolag, att genomföra 3-6 förvärv under år 2007. Vi letar företrädesvis etablerade och lönsamma bolag i storleksordningen 3-15 Mkr i omsättning och samtliga skall passa in i Office Provider-konceptet genom att komplettera eller addera till det utbud vi bygger inom kontorsnära tjänster och produkter. Genom den mindre riktade nyemissionen adderas även en kvalificerad investerare till ägarstrukturen vilket är positivt för bolagets strategiska utveckling i framtiden, säger ordförande Olle Kilberg i en kommentar.

2 februari 2007

För ytterligare information kontakta:
Tomas Åström, VD
Telefon: 070-10 526 56

Olle Kilberg, Styrelseordförande
Telefon: 070-191 77 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Office Provider Pressrelease 2007-02-02.pdf

Om Office Provider
Office Providers affärsidé är att erbjuda lösningar inom kontorsnära tjänster och produkter som möjliggör för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Bolaget har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö. Office Provider erbjuder lösningar inom områderna säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support. Gemensamt för samtliga segment är att de utgör centrala delar i ett företags grundläggande krav på teknisk infrastruktur för kontoret. Office Provider har cirka 40 anställda i Stockholm, Västerås och Örebro. Office Providers aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 900 aktieägare.

Adressuppgifter:
Mennta Sverige AB
Box 42 179
126 17 Stockholm
Telefon: 08-546 26 000
Fax: 08-503 887 99
E-post: admin@mennta.se
Besöksadress: Västberga allé 1, 126 30 Hägersten

Nätplatser:
www.mennta.se
www.officeprovider.se
www.sakerhetsbolaget.se


Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.