Nättidningen Payback / Payback Sverige

Officiellt uttalande från Payback Sverige! Payback Sverige har ingenting med våldshandlingar, nationalism, rasism eller främlingsfientlighet att göra!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 17:24 CET


Jub5C.PDF

Med anledning av tidningsartiklar och en dom från förra veckan vill Payback Sverige härmed göra nedanstående klargörande och uttalande.

Bakgrund

Under förra veckan stod två personer åtalade för att ha misshandlat en person. Under misshandeln uppges rasistiska tillmälen ha använts samt ett tillhygge vilket tillfogade den misshandlade ett märke i pannan vilket är misstänkt likt Payback Sveriges emblem. Personerna ska även ha påträffats med ”en bild på organisationen Payback Sveriges emblem.”, enligt domslut.

Payback är en politiskt neutral organisation för bikers rättigheter!

Payback Sverige är en politiskt helt neutral bikerorganisation som arbetar uteslutande för bikers fri- och rättigheter samt mot alla former av negativ särbehandlig gentemot bikers på grund av förenings- eller kulturtillhörighet. Vi tar således inte parti för något som helst politiskt block, parti eller deras program. Vi kritiserar och motarbetar vid tillfälle alla partier som ställer sig bakom eller som försöker inskränka bikers rättigheter.

Vi tar självklart helt avstånd ifrån och stödjer självklart inte att våra symboler används i något som helst våldssammanhang eller annat politiskt hänseende som ej har med bikerkulturen att göra. Våra symboler ska enbart användas i syften att verka för bikerkulturens bästa vilket då inte innefattar rasistiska eller främlingsfientliga syften.

Payback Sverige symboler eller märken kan enkelt kopieras från vår hemsida; köpas vid försäljningstillfällen runt om i landet eller direkt från vår hemsida. Så är fallet med många olika former av föreningars symboler och det kan svårligen motverkas då märken dels är en försäljningsinkomst men även har en stor marknadsföringseffekt för föreningen ifråga. Vi kan inte ta ansvar för var en persons inköp av eller användande av våra symboler då sådan kontroll av köpsyfte är omöjligt.

Vi vill avsluta med att ytterligare förtydliga att märkets användande av svenska flaggan infogad i en sköld inte har någonting med främlingsfientlighet, nationalism eller rasism att göra. Samtliga riksorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland använder sig av dessa märken för att klargöra och markera nationaliteten på respektive organisation och ingenting annat.

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name