Fazer Konfektyr Service AB

Oförändrad försäljning, högre tillverkningskostnader

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:32 CEST

Cloetta Fazers försäljning under andra kvartalet uppgick till 658 Mkr (656). Rörelseresultat under andra kvartalet blev 33 Mkr (54). Rörelsemarginalen minskade till 4,9 procent (8,2).

– En svagare försäljningsutveckling under slutet av andra kvartalet i kombination med ökade produktionskostnader har lett till det försämrade resultatet, säger företagets koncernchef Jesper Åberg. Verksamheten är säsongsbetonad där det första och fjärde kvartalet utgör de starkaste perioderna försäljnings- och resultatmässigt. Vädret påverkar också försäljningen och det varma vädret i början av juni bidrog till försäljningsminskningen. Det svalare vädret i juli har sedan bidragit till en kraftig försäljningsökning under inledningen av tredje kvartalet.

– Vårt sockerkonfektyrsortiment har haft en mycket bra utveckling. Vi har därför beslutat att investera i en ny produktionslinje i Finland för att öka kapaciteten och höja effektiviteten.

Försäljningen under hela första halvåret ökade med 10 Mkr till 1.398 Mkr (1.388). Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (122). Rörelsemarginalen blev 8 procent (9,2 exklusive engångskostnader). Resultat efter skatt blev 91 Mkr (94).

I Finland fortsatte den starka försäljningsutvecklingen under första halvåret med en ökning på 8 procent, medan försäljningen i Sverige minskade med 3 procent. Försäljningen på den baltiska marknaden fortsätter att öka. Satsningen på en egen säljorganisation i Ryssland har lett till en ökad försäljning under första halvåret.

Råvarukostnaderna för främst kakao och mjölkprodukter har ökat den senaste tiden.

– Våra produkter är utsatta för en hård prispress. Detta har vi till stor del kunnat möta tack vare de effektiviseringsvinster vi har genomfört som till exempel färre och större produktionsenheter. Nu blir det nödvändigt att höja våra priser för att kompensera för de ökade råvarukostnaderna, som får fullt genomslag under andra halvåret, avslutar Jesper Åberg.


För ytterligare information kontakta vd och koncernchef Jesper Åberg, mobil +46 70-180 21 01 eller ekonomidirektör Curt Petri, mobil +46 70-593 21 69. www.cloettafazer.se

Om Cloetta Fazer
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på cirka 22 procent. Produktionen sker i Sverige och Finland. Verksamhetens främsta styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Karl Fazer, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Medelantalet anställda är cirka 1.500 och omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.