Statistiska centralbyrån, SCB

Oförändrad sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:35 CET

Sjukfrånvaro, tredje kvartalet 2006:

Oförändrad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland de anställda var i stort sett oförändrad under tredje kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal 2005. Under tredje kvartalet var 3,3 procent av de anställda sjukfrånvarande. Tidigare kvartal har kvinnorna stått för en stor minskning av sjukfrånvaron nu verkar den nedgången stagnerat.

Sjukfrånvaron i privat och statlig sektor var i stort sett oförändrad och sjukfrånvaron uppgick till 2,9 respektive 2,1 procent. Inom kommunal sektor ökade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter och uppgick till 4,8 procent av de anställda. Inom landstingen uppgick sjukfrånvaron till 4,4 procent vilket är i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Männens sjukfrånvaro fortsätter att öka inom landstingen
Männens sjukfrånvaro ökar både inom staten och landstinget. Störst ökning uppvisade landstingen där männens sjukfrånvaro ökade med 0,4 procentenheter och uppgick till 3,1 procent. Detta är den högsta nivån som uppvisats sedan 2001 då sjukfrånvaron började redovisas på sektor. Kvinnors sjukfrånvaro inom staten minskade med 0,5 procentenheter, samtidigt som männens sjukfrånvaro ökade med 0,3 procentenheter.


Andelen sjukfrånvarande i procent av antalet anställda efter sektor och kön
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183006.asp

Högre sjukfrånvaro i hotell- och restaurangbranschen
Totalt inom privat sektor var sjukfrånvaron i stort sett oförändrad. Hotell- och restaurangbranschen uppvisar den största ökningen av sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter och uppgick till 2,0 procent. Branschvis finns dock stora variationer. Inom byggindustrin minskade sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter och uppgick till 2,1 procent. Branschen jordbruk, jakt och skogsbruk har den lägsta sjukfrånvaron med 1, 4 procent. Tillverkningsindustrin uppvisar den högsta sjukfrånvaron och uppgick till 3,8 procent vilket är en minskning med 0,3 procentenheter.

Publikation

En mer fullständig redovisning av den övriga sjukfrånvaron publiceras i Statistiska meddelanden,
AM 63 SM 0604. Detta finns att tillgå på SCB:s webbplats. Sjukfrånvaron redovisas i tabell 8-11.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar
Susanne G Brännström
Tfn 019-17 66 61
E-post susanne.gullbergbrannstrom@scb.se
Mariette Thell
Tfn 019-17 66 00
E-post mariette.thell@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.