Sveriges Byggindustrier

Oförändrade bygginvesteringar i Gävleborgs län

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:03 CET

Den svenska byggkonjunkturen är inne i en period med negativ tillväxt och det märks framför allt på bostadsmarknaden. Byggkonjunkturen i Gävleborg verkar dock stå pall och oförändrade investeringar väntas under 2010, enligt en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).
Under 2008 ökade bostadsinvesteringarna i Gävleborg från de senaste årens relativt låga nivå.
– Påbörjandet av bostäder har under det senaste året minskat, därför är det positivt att de totala bostadsinvesteringarna ändå hålls upp på en relativt god nivå. Detta beror på att ombyggnationerna ökar. Vi har helt klart kunnat se effekter av ”hushållsavdraget” för byggtjänster som infördes för närmare ett år sedan, säger Anders Hansson, lokalchef BI Gävleborg.

Utvecklingen på den privata lokalmarknaden har varit god under ett par år med utbyggnad av köpcentra och arenor. Nu väntas lägre investeringar på den privata lokalmarknaden medan de offentliga aktörerna ökar sina lokalinvesteringar.
– Det är positivt att det kommer igång ett antal offentliga lokalprojekt under perioden när de privata drar i bromsen. Att kommuner och landsting vågar satsa på lokalinvesteringar i dessa tider ger hopp om framtiden, fortsätter Anders Hansson.

De offentliga anläggningsinvesteringarna har historiskt sett varit höga i Gävleborg. Under de tre senaste åren har aktiviteten dock varit ganska låg. Nu väntas dock ökade investeringar med stora satsningar på upprustning och kapacitetsutbyggnad av Länsbanan. Det är dock de privata anläggningsinvesteringarna som ökar mest under perioden. Framförallt ökar investeringarna i vindkraft.
– Vår region lämpar sig väl för vindkraft och med de nya reglerna för tillståndsprövningar räknar vi med att ledtiderna kommer bli kortare och investeringarna högre, säger Anders Hansson.

Jämförs de olika kommunerna i Gävleborgs län står Gävle kommun för ca 40 procent av marknaden medan Bollnäs, Söderhamn, Sandviken och Hudiksvall står för ca 10 procent var av byggmarknaden.
– Det är ingen hemlighet att byggaktiviteten är störst i Gävle. Däremot är det skillnad mot många andra län där centralorten står för långt över 50 procent av marknadsandelen. Med en mer utsprid marknad kan vi bättre stå emot konjunktursvägningar, avslutar Anders Hansson.

För kompletterande information ring:
Anders Hansson, lokalchef BI Gävleborg , 026-54 60 02 eller 070-553 50 02
Lars-Johan Blom, konjunkturbevakare BI, 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org