Utbildningsdepartementet

Oförändrade ersättningar till friskolor

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 08:56 CET

Regeringen kommer att öppna för att 2009 års riksprislista för fristående gymnasieutbildningar kan fortsätta att gälla även under första halvåret av 2010.
Inför 2010 ändrades metoden för att beräkna ersättningen till fristående skolor enligt riksprislistan. I Skolverkets beslut om riksprislistan för gymnasieutbildningar enligt den nya metoden har ersättningen per elev minskat betydligt jämfört med tidigare år.

Regeringen bedömer att underlaget för den nya riksprislistan är otillräckligt. Frågan behöver därför analyseras ytterligare, vilket Skolverket kommer att ges i uppdrag att göra. För att undvika dramatiska ekonomiska konsekvenser för fristående skolor kommer regeringen genom en övergångsbestämmelse att göra det möjligt för Skolverket att besluta att riksprislistans ersättningar för 2009 ska fortsätta gälla, till och med den 30 juni 2010. Under tiden kommer Skolverket att göra nya beräkningar.

Fakta om riksprislistan
Riksprislistan fastställs av Skolverket. Den anger hur stor ersättning en kommun ska betala till en fristående gymnasieskola för en elev från kommunen, när kommunen inte själv erbjuder det program som eleven går på.

Till och med 2009 beräknades riksprislistan utifrån kommunernas faktiska kostnader under föregående tre år för respektive gymnasieprogram. Från och med 2010 ska riksprislistan istället utgå ifrån kommunernas budgeterade kostnader, för att skapa lika villkor oavsett utbildningens huvudman.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55