Statistiska centralbyrån, SCB

Oförändrade småhuspriser i Stor-Stockholm senaste året

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:56 CET

Småhusbarometern med riks- och länssiffror t.o.m. november 2003

Under det senaste året har priserna på småhus i stort sett legat helt stilla i Stor-Stockholmsområdet.

På riksnivå har priserna däremot stigit med 7 procent under perioden september-november 2003 jämfört med samma period 2002. Jämför man den senaste tremånadersperioden med närmast föregående (juni-augusti) ligger prisökningstakten i landet på måttliga 1 procent. Den senaste månadens siffror visar på en prisökning på knappt 3 procent för hela landet mellan oktober och november. Denna siffra är dock mycket preliminär eftersom en stor del av köpen för november månad ännu ej registrerats.

Sjunkande småhuspriser i tre län
På länsnivå har Gotland den högsta prisökningstakten på 7 procent mellan de två senaste tremånadersperioderna. Gotland är dock ett litet län där antalet småhusköp är relativt lågt varför denna siffra bör tolkas med försiktighet. I tre län har småhuspriserna sjunkit, som mest med 4 procent i Västerbotten och med 1 procent i Kalmar och Västra Götaland. I Stockholms län, Södermanland och Norrbotten har priserna legat stilla medan övriga län haft måttliga prisökningar på mellan 1 och 4 procent.

På årsbasis, det vill säga jämfört med september-november i fjol, har småhuspriserna gått upp i alla län utom i Västerbotten där de sjunkit med 2 procent. Gotland, Halland och Jämtland uppvisar den högsta prisökningstakten på 10-11 procent under det senaste året.

Stortstadsområdena
I Stor-Stockholm har, som nämnts tidigare, småhuspriserna legat stilla under det senaste året. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö däremot har priserna stigit med 11 respektive 10 procent på årsbasis. Jämfört med föregående tremånadersperiod (juni-augusti) ligger prisökningstakten på 1 procent i Stor-Göteborg och 4 procent i Stor-Malmö.

Nio län över en miljon i snittpris
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige ligger fortsatt på 1,2 miljoner kronor. Nio av landets 21 län har snittpriser över 1 miljon kronor. Dessa är Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Skåne, Halland, Västra Götaland och Västmanland. Landets ”billigaste” småhus återfinns i norra Sverige där Västernorrland och Norrbotten uppvisar de lägsta medelpriserna på drygt 600 000 kronor.

För tabeller, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____66434.asp

Definitioner och förklaringar
Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Stor-Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje kommun.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle
Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. december publiceras 2004-01-16 kl 10.00.

Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Henrik Roos
Tfn 026-63 60 86

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet för byggande och bebyggelse
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
Epost martin.verhage@scb.se

Pär Millstam
Tfn 08-506 942 51
Epost par.millstam@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.