Stål- och Metallföreningen

Oförändrade volymer för Stålgrossisterna kvartal 3

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 11:05 CET

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stål till den svenska industrin visar på en oförändrad volym, trots bygg- och fordonsindustrins starka konjunktur, jämfört med föregående kvartal.

I jämförelse med samma kvartal 2015 har vi en ökning av volymerna med knappt två procent.
Detta innebär att övriga industrisektorer inte är inne i samma högkonjunktur.

För helåret ser vi en fortsatt positiv utveckling främst inom bygg, infrastruktur och fordon.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.